Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 Bước 1: Đăng ký tài khoản.

Để đăng ký tài khoản bạn có thể thực hiện theo 2 cách:

  1. Truy cập vào Trang chủ Long Vân chọn Đăng Nhập, sau khi chuyển trang chọn menu Đăng Ký.
  2. Truy cập vào Trang Đăng Ký.

Giao diện hiển thị như hình bên dưới, bắt đầu khai báo thông tin đăng ký tài khoản.

 

 

Bước 2: Nhập đầy đủ thông tin để đăng ký.

Bạn vui lòng nhập đầy đủ thông tin vào các ô theo yêu cầu và click Đăng Ký để sang bước tiếp theo.

 

 

Chú ý:

    Địa chỉ Email: LongVan.Net sẽ sử dụng địa chỉ email mà bạn đăng ký để gửi mail kích hoạt, gửi thông tin đơn hàng, thông tin quản lý dịch vụ…Do vậy bạn vui lòng nhập chính xác thông tin địa chỉ Email bạn thường sử dụng.

    Số điện thoại: LongVan.Net dùng số điện thoại bạn đăng ký để gửi mã kích hoạt cũng như liên hệ với bạn khi có vấn đề phát sinh…Vì vậy bạn vui lòng nhập đúng số điện thoại bạn thường dùng.

    Mật khẩu đăng nhập: Có phân biệt chữ hoa và chữ thường, ít nhất 8 ký tự bao gồm số và chữ cái.

    Các trường có đánh dấu hoa thị (*) là các trường bắt buộc phải điền đầy đủ thông tin.


Bước 3: Kích hoạt tài khoản.

    Giao diện hiển thị khi đăng ký thành công.

 

 

Lúc này đã có 1 mail được gửi tới  địa chỉ Email mà bạn đã khai báo ở bước 2.

 

 

 Vui lòng click vào đường link để nhận mã kích hoạt.

    Sau khi click link trong Email, một mã kích hoạt sẽ gửi tới số điện thoại mà bạn đã đăng ký ở bước 2. Giao diện hiển thị lúc bây giờ như sau:

  • Nhập mã kích hoạt và nhấp nút Kích hoạt để hoàn tất quá trình đăng ký tài khoản tại LongVan.Net.
  • Nếu vẫn chưa có mã kích hoạt nào gửi về điện thoại thì bạn có thể thử lại bằng cách nhấn vào liên kết [Gửi lại mã kích hoạt].
  • No labels