Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Lưu ý: chỉ nên tiến hành đặt lại mật khẩu (reset password) khi quên mật khẩu hoặc không thể truy cập với mật khẩu hiện tại.

Trước khi đăng nhập nên kiểm tra các phím CAPSLOCK, NUMLOCK, và các phần mềm hỗ trợ gõ tiếng Việt, Unicode đang sử dụng.

Nếu có thể đăng nhập vào dịch vụ và có mật khẩu cũ, nên sử dụng cách thay đổi mật khẩu (tham khảo tại đây)

1. Đăng nhập vào trang quản lý dịch vụ. (Đối với các gói dịch vụ Cloud Desktop đăng nhập tại đây hoặc các gói dịch vụ Cloud Server đăng nhập tại đây)

2. Tại left panel, chọn Dịch Vụ để hiển thị Danh sách dịch vụ. Chọn dịch vụ cần reset password, click vào TRUY CẬP.

3. Sau khi Console đã mở, chọn Mount ISO ở góc trên bên phải.

4. Tại cửa sổ Danh sách ISO, click Mount tương ứng với ISO Hiren's BootCD cần sử dụng.

5. Tại dịch vụ cần reset password, chọn THIẾT LẬP. Tiến hành TẮT VM.

6. Chờ web load xong thì hãy BẬT VM. Sau khi bật VM, cần truy cập console (bấm TRUY CẬP) thật nhanh để tiến hành mở BOOT MENU (nhấn ESC ở màn hình như bên dưới). Nếu không dịch vụ sẽ boot vào hệ điều hành, cần thực hiện lại thao tác TẮT VM & BẬT VM.

7.  Tại Boot Menu, chọn boot từ CD-ROM Drive.

8. Sau khi boot vào Hiren's Boot CD, chọn Offline NT/2000/XP/Vista/7 Password Changer.

9. Nhấn ENTER để tiếp tục.

10. Chọn disk và partition đã cài đặt hệ điều hành Windows, thông thường nếu chỉ có 1 partition thì mặc định chọn partition đó. Nếu có 2 partitions trở lên thì chọn partition thứ 2 sau partition BOOT.

Để dễ hình dung, ta xem thứ tự phân vùng ở Disk 0 ở hình bên dưới:

  • /dev/sda1 tương ứng với System Reserved.
  • /dev/sda2 tương ứng với Drive C (Cài đặt hệ điều hành Windows)

11. Chọn PATH và registry files, mặc định Hiren's Boot sẽ tự động tìm PATH phù hợp, nhấn ENTER để tiếp tục.

12. Mặc định đang chọn là 1. Password reset, nhấn ENTER để tiệp tục. Nếu không phải 1 thì điền 1 và ENTER.

13. Mặc định đang chọn là 1. Edit user data and passwords, nhấn ENTER để tiệp tục. Nếu không phải 1 thì điền 1 và ENTER.

14. Thông tin tất cả user có trên server sẽ được hiển thị ở bảng Edit User Info & Passwords. Để tiến hành edit user thì điền RID hoặc username vào và ENTER. Mặc định đang chọn là Administrator.

15. Ở User Edit Menu, sẽ có các tùy chọn.

  • 1 - Clear (blank) user password : Xóa bỏ mật khẩu của người dùng (mật khẩu trắng - không có mật khẩu).
  • 2 - Edit (set new) user password : Chỉnh sửa mật khẩu hoặc đặt mật khẩu mới
  • 3 - Promote user (make user an administrator) : đặt quyền quản trị (administrators) cho người dùng
  • 4 - Unlock and enable user account : Mở khóa (nếu người dùng bị khóa - Locked) hoặc kích hoạt (nếu người dùng bị vô hiệu hóa - disabled)
  • q - Quit editing user, back to user select : thoát chỉnh sửa người dùng, trở về phần chọn người dùng.

Để tiến hành reset password, điền 1ENTER.

16. Mật khẩu đã được xóa bỏ thành công. Nếu muốn thao tác khác, có thể thực hiện lại bước trên. Nếu không thì điền !ENTER để thoát.

17. Điền qENTER để tiếp tục thoát và lưu thao tác đã thực hiện.

18. Mặc định đang chọn n (không lưu thay đổi), điền yENTER để lưu thay đổi.

19. Thông báo EDIT COMPLETE, điền nENTER để thoát. Điền y nếu thao tác thất bại để thao tác lại.

20. Tại góc trên bên phải, click vào nút Ctrl+Alt+Del để reboot lại dịch vụ và để dịch vụ boot vào hệ điều hành Windows như bình thường.

21. Hệ điều hành sẽ tự động đăng nhập nếu chỉ có 1 user đang được enable (user vừa clear password). Nếu có nhiều user, tại màn hình chọn user, chọn user vừa clear password để đăng nhập.

22. Để đặt lại mật khẩu cho user, mở User Accounts bằng cách:

  • Control Panel > User Accounts > User Accounts 
  • hoặc mở Run / Command Prompt dùng lệnh control.exe /name Microsoft.UserAccounts

23. Chọn Create a password for your account để tạo mới mật khẩu mới.

 

  • No labels