Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Sau khi đã đang nhập thành công vào trang quản lý dịch vụ của Long Vân ( https://support.longvan.net ) thì sẽ xuất hiện trang chính như sau:

 

Trong bài viết này Long Vân sẽ hướng dẫn quý khách 1 số thao tác cơ bản trên dịch vụ.

 

1/ Truy cập Console ( truy cập )

Khi quý khách tạo yêu cầu hỗ trợ hoặc gọi điện nhờ bộ phận kỹ thuật hỗ trợ kiểm tra dịch vụ thường sẽ được nhờ vào console ( truy cập ) nhập password Administrator/root để hỗ trợ kiểm tra thì quý khách có thể thao tác như sau:

 • Ấn vào phần Connect ( Kết nối ) > Access ( Truy cập ).

       

2/ Lấy Password mặc định

Đối với các dịch vụ mới được khởi tạo, cài lại hệ điều hành hoặc thao tác reset password Administrator/root theo yêu cầu thì Long Vân sẽ có gửi mail thông tin dịch vụ về Email đăng ký dịch vụ của quý khách để lấy thông tin hoặc nếu không nhận được mail thì quý khách có thể kiểm tra trong phần Thiết lập của dịch vụ như sau:

 • Ấn vào phần Connect ( Kết nối ) > Setup ( Thiết lập ).

       

 • Sau khi ấn xong sẽ xuất hiện phần thông tin dịch vụ, ở phần thông tin đăng nhập Long Vân có để thông tin user đăng nhập và password mặc định, quý khách có thể ấn vào Display ( Hiện thị ) để lấy xem password nhé.      
 • Khi ấn vào Display ( hiện thị ) sẽ xuất hiện bản nhập mã PIN, nếu quý khách đã cài rồi thì nhập mã PIN vào rồi ấn See the default password ( Xem mật khẩu mặt định ).

       

Đây là thông tin đăng nhập dịch vụ mặc định của quý khách, để đảm bảo tính bảo mật thì sau khi đã login thành công vào dịch vụ thì quý khách vui lòng thực hiện đổi password khác nhé.

 • Còn trong trường hợp quý khách chưa cài đặt mã PIN hoặc quên thì quý khách có thể ấn vào Forgot PIN ( Quên mã PIN ) để thao tác cài đặt lại mã PIN mới.

        

Lưu ý: Đây chỉ là password mặc định khi dịch vụ mới được khởi tạo, nếu quý khách đã thao tác đổi password user Administrator/root bên trong dịch vụ thì password này không có hiệu lực và cũng sẽ không tự đồng bộ password bên trong dịch vụ sau khi đổi.

3/ Thao tác bật/tắt dịch vụ

Trong quá trình sử dụng nếu xảy ra các trường hợp mất kết ( không ping, SSH, remote desktop được ) thì quý khách có thể login vào phần Console/Access ( Truy cập ) để kiểm tra tình trạng dịch vụ hiện tại. Sau khi vào phần Console mà dịch vụ bị treo hệ điều hành ( OS ) dẫn đến không thao tác được hoặc đối với Linux thường báo lỗi ( Out of Memory ) thì quý khách có thể thực hiện thao tác reset cứng dịch vụ bằng cách bật/tắt VM, các bước thao tác như sau:

 • Ấn vào phần Connect ( Kết nối ) > Setup ( Thiết lập ).

        

 • Trong khung Service Configuration ( Chức năng ), ở phần ON/OFF ( Bật/Tắt ).

         

               - Ấn OFF VM ( Tắt VM ) để thao tác tắt dịch vụ.
               - Ấn ON VM ( Bật VM ) để thao tác bật dịch vụ.

 • Mỗi lần thao tác ON/OFF ( Bật/Tắt ) dịch vụ sẽ có hiện khung nhập mã PIN, quý khách phải nhập đúng thì mới thao tác ON/OFF ( Bật/Tắt ) nhé.

         

 • Sau khi nhập đúng mã PIN sẽ thì quý khách vui lòng chờ đợi trong ít phút để dịch vụ Bật/Tắt nhé.

        

Lưu ý: Nếu quá trình diễn ra quá lâu ( hơn 10 phút ) mà vẫn chưa xong thì quý khách vui lòng tạo yêu cầu hỗ trợ ( ticket ) hoặc gọi lên tổng đài để nhờ bộ phận kỹ thuật kiểm tra nhé.

4/ Mở quyền truy cập console

Trong quá trình sử dụng, khi quý khách cần hỗ trợ từ nhân viên hỗ trợ, chức năng console là giao diện tương tác giữa nhân viên kĩ thuật Long Vân và quý khách, khi nhân viên kĩ thuật thao tác quý khách có thể xem những thao tác mà kĩ thuật thao tác, qua đó đảm bảo cho việc bảo mật dữ liệu và riêng tư của quý khách.

Để nhân viên kĩ thuật có thể vào console, quý khách cần phải cho phép truy cập thì kĩ thuật mới có thể vào được

 • Ấn vào phần Connect ( Kết nối ) > Setup ( Thiết lập ).

         

 • Tích vào ON/OFF phần cho phép kỹ thuật truy cập dịch vụ .

 

 


 • No labels