Skip to end of metadata
Go to start of metadata
 1. Bước 1: Truy cập trang cá nhân
  Mở ứng dụng Zalo trên điện thoại >> Nhấn chọn biểu tượng Thêm >> Chọn xem trang cá nhân.
 2. Bước 2: truy cập Thông tin
  Trong giao diện trang cá nhân >> chọn dấu ba chấm (trên cùng, bên phải) >> chọn Thông tin.
 3. Bước 3: Xem ID Zalo
  Bạn có thể xem ID Zalo của mình ở dòng Username
 4. Trong trường hợp dòng Username hiển thị "Tạo username", trong trường hợp này bạn chưa có username, cần nhấn chọn để tạo, Username (Zalo ID) này sẽ không thể thay đổi.
 • No labels