Skip to end of metadata
Go to start of metadata
  1. Bước 1: Truy cập tài khoản
    Mở ứng dụng Skype trên điện thoại >> Trong giao diện chính, chọn biểu tượng tài khoản ở giữa, phía trên.
  2. Xem Skype ID (Skype Username)
    Trong giao diện quản lý tài khoản, chọn Hồ sơ Skype để xem chi tiết thông tin. Skype ID sẽ hiển thị ở mục Tên Skype
  • No labels