Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tạo một kết nổi bảo mật đến Cloud qua VPN (mạng riêng ảo).

Để đảm bảo một kết nối bảo mật, an toàn khi điều khiển các VM(máy ảo) từ xa trên Cloud, Quý Khách Hàng nên tạo một kết nối VPN giữa máy tính đang sử dụng và Cloud mà bên Long Vân cung cấp, theo hướng dẫn sau đây:

Chú ý ban đầu

Khi khách hàng đặt mua một gói dịch vụ thì cụm các vm sẽ được tạo mặc định một tài khoản VPN (Virtual Private Network) đọc thêm về công nghệ VPN ở đây

Dịch vụ VPN cung cấp một mạng riêng ảo, bảo đảm vệ sự an toàn cho khách hàng khi kết nối trực tiếp đến để quản trị các server từ bất cứ nơi đâu.

Cài VPN Client

Bước 1: Truy cập địa chỉ VPN Server được cấp cho khách hàng khi khởi tạo có dạng như sau: https://vpn-tencty.vloud.longvan.net:559/

Trình duyệt báo thế này, chọn I Understand the Risks

Nhập Username và mật khẩu VPN server

Tiến hành download gói cài đặt VPN Client

Bước 2: Cài đặt SSL VPN Client trên máy tính rất đơn giản

Bước 3: Sau khi cài đặt xong trên desktop sẽ xuất hiện Shortcut VmwareTray

Click chuột vào Shortcut để tiến hành đăng nhập VPN Server

Kiểm tra kết nối đến các VM

Dùng lệnh ping để kiểm tra kết nối đến các server

VM trong org của khách hàng có IP private là: 172.16.200.200


Kiểm tra bằng lệnh ping từ máy tính đến VM

Xem thêm hướng dẫn sử dụng SSL VPN-Plus Client tại đây


   • No labels