Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Public IP là gì ?

Public IP là địa chỉ IP được cung cấp bởi ISP (Internet Service Provider) khi bạn kết nối vào Internet, nó là địa chỉ dùng để xác định máy tính của bạn trên Internet và địa chỉ này là duy nhất, có nghĩa là sẽ không thể có 2 máy tính có cùng 1 địa chỉ IP trên Internet.

Public IP có thể chia thành 2 loại là địa chỉ tĩnh (Static IP) và địa chỉ động (Dynamic IP). Địa chỉ tĩnh là một địa chỉ không thay đổi kể cả khi bạn ngắt kết nối và kết nối lại vào Internet, nó thường được dùng cho các dịch vụ trên Internet như Hosting.

Mặt khác, địa chỉ động là một địa chỉ luôn thay đổi theo mỗi lần bạn ngắt kết nối và kết nối lại vào Internet. Thường thì tất cả người dùng Internet đều có một địa chỉ động do ISP cấp dùng để kết nối vào Internet, và khi ngắt kết nối khỏi Internet địa chỉ này sẽ tiếp tục được gán cho một máy tính khác trên mạng, và khi kết nối lại vào mạng thì bạn sẽ được cung cấp lại một địa chỉ IP mới.

Làm thế nào để xác định được Public IP của bạn ?

Để xác định Public IP của máy tính, bạn chỉ cần truy cập vào một trong các website sau:

WhatIsMyIPAddress.com

CanYouSeeMe.org

ping.eu

...

Những websites này sẽ cung cấp cho bạn những thông tin như địa chỉ Public IP của bạn, ISP, Thành phố cũng như Quốc gia bạn đang sinh sống (Những thông tin này chỉ mang tính chất tham khảo).

Tại sao cần xác định địa chỉ Public IP ?

  • Khách hàng sử dụng dịch vụ hosting thường gặp lỗi không thể truy cập đến cPanel, WHM, WebMail... Lúc này nhân viên kỹ thuật thường yêu cầu khách hàng cung cấp địa chỉ Public IP và gửi kết quả Ping và Tracert.
  • Khi xác định được Public IP của khách hàng nhân viên kỹ thuật sẽ gỡ bỏ IP này ra khỏi tường lửa. Người dùng sẽ không còn bị lỗi khi truy cập cpanel, WHM, webmail...

Private IP là gì ?

Khác với Public IP là địa chỉ dùng để xác định máy tính của bạn trên Internet thì Private IP là địa chi dùng để xác định máy tính của bạn trên một mạng riêng nào đó, như mạng nội bộ của các công ty, trường học .... Các địa chỉ Public IP được cung cấp bởi ISP, còn Private IP thì sẽ được người điều hành gán cho mỗi máy tính trong mạng riêng của mình, người điều hành này được quyền gán bất kỳ địa chỉ IP nào tuỳ thích miễn là nằm trong dãy IP được quy định sẵn cho mạng riêng (Private Network) bởi tổ chức IANA (Internet Assigned Numbers Authority).

Các địa chỉ IP đó phải nằm trong dãy IP sau:

10.0.0.0 – 10.255.255.255 (Có tổng cộng 16,777,216 địa chỉ)

172.16.0.0 – 172.31.255.255 (Có tổng cộng 1,048,576 địa chỉ)

192.168.0.0 – 192.168.255.255 (Có tổng cộng 65,536 địa chỉ)

Giả sử như có một mạng riêng của công ty X, trong mạng đó bao gồm 100 máy tính, mỗi máy tính có thể được gán cho địa chỉ IP bắt đầu từ 192.168.1.1 cho tới 192.168.1.100. Người điều hành có thể gán bất kỳ địa chỉ IP nào cho các máy tính trong mạng riêng này miễn là nằm trong dãy IP như trên.

Những máy tính nằm trong mạng riêng khi muốn kết nối ra ngoài Internet, thì cũng sẽ được gán thêm một Public IP, có nghĩa là máy tính này sẽ bao gồm Private IP dùng để kết nối qua lại với nhau trong mạng riêng và Public IP (được cấp bởi ISP) dùng để kết nối ra ngoài Internet.

Những người dùng Internet sử dụng kết nối DSL/ADSL cũng sẽ có 2 địa chỉ IP là Public IP và Private IP.

Làm thế nào để xác định Private IP của bạn ?

Để xác định Private IP của máy tính, bạn chỉ cần vào Start ➨ Run ➨ cmd ➨ipconfig vào và nhấn enter.

Bạn sẽ thấy được Private IP của mình ở dòng IPv4 Address, thường thì nó nằm trong dãy IP 192.168.x.x

  • No labels