Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 

Giới thiệu vCloud Director

 

VMware vCloud Director là một giải pháp cho phép các doanh nghiệp xậy dựng một hạ tầng điện toán đám mây để cung cấp cho khách hàng thông qua một giao diện web để quản lí. vCloud Director sẽ tập hợp tất cả các nguồn tài nguyên vật lí để xây dựng và tạo thành những datacenter ảo phục vụ khách hàng. Yếu tố bảo mật và toàn vẹn dữ liệu được xây dựng trên một nền tảng tốt sẽ góp phần làm tăng khả năng linh hoạt và hiệu quả kinh doanh của khách hàng. 

 

 

Những lợi ích khi sử dụng vCloud Director :

 

 • Tăng cường sự linh hoạt và chủ động cho khách hàng vì khách hàng có thể quản lí trực triếp một datacenter về mặt network, hạ tầng hệ thống, tài nguyên.

 

 • Tăng cường khả năng bảo mật và kiểm soát người dùng thông qua việc thiết lập các chính sách và công nghệ VMware vShield Security.

 

 • Tiết kiệm chi phí cho các tổ chức khi xây dựng một datacenter, chi phí vận hành, quản lí, bảo trì.

 

 • Có thể tận dụng và chuyển đổi từ nguồn tài nguyên hiện có, đảm bảo tính linh hoạt và hoạt động tiếp tục của các dịch vụ hiện có.

 

Cấu trúc logic của vCloud Director

 

Một cách tổng quát, vCloud Director được tổ chức như sau : Provider > Organization > vDC > vApp > VM (virtual machine).

 

 • Provider : tập hợp các nguồn tài nguyên vật lí (lưu trữ, CPU, RAM) để phân chia cho các tổ chức.

 

 • Organization: các tổ chức khách hàng có nhu cầu sử dụng tài nguyên từ Provider.

 

 • vDC: đây là những datacenter ảo, qui định tài nguyên tổng thể được cấp cho một vDC và một Organization có thể có nhiều vDC.

 

 • vApp: các nhóm máy ảo có cùng đặc điểm hay cùng thực hiện một chức năng hệ thống.

 

 • VM: các máy ảo trong hệ thống.

 

 

Chi tiết về cách thức hoạt động và tương tác giữa các thành phần, ta có thể quan sát sơ đồ sau:

 

 


Ngoài các thành phần Provider, Organization, vApp, VM, vCloud Director còn bao gồm các thành phần quan trọng khác.

 

 • vApp Templates và Media Catalogs : tập hợp những VM mẫu và các tập tin ISO thông dụng để khách hàng có thể cài đặt các VM theo nhu cầu.

 

 • External Network : hệ thống network để kết nối với bên ngoài hoặc kết nối với môi trường vsphere.

 

 • Network Pool : tài nguyên về mặt network để cung cấp cho các máy ảo.

 

Qui trình cấp phát tài nguyên trên vCloud Director

 

Việc cấp phát tài nguyên sẽ theo tổ chức logic của vCloud Director và được tạo theo thứ tự sau : Organization > vDC > vApp > VM. 

 

 

 

 • No labels