Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Remote Desktop trên điện thoại di động

Đối với thiết bị di động sử dụng hệ điều hành iOS hoặc Android hoặc Windows Phone, chúng ta có thể kết nối Remote Desktop đến Cloud thông qua các Apps Remote Desktop.

Tiêu biểu, quý khách có thể tải và cài đặt tại 

 

 

 

 1. Khi lần đầu tiên truy cập ứng dụng, ứng dụng sẽ yêu cầu người dùng đọc và chấp nhận chính sách sử dụng.

2. Bấm dấu + - Desktop để thêm kết nối Remote Desktop.

3. Điền tên máy (hostname) hoặc địa chỉ IP (IP Address).

 

 

 

 

 

 

 

4. Phần User name, có 2 tùy chọn:

  • Nhập mỗi khi kết nối.
  • Thêm tài khoản.

Khi chọn thêm tài khoản, điền thông tin tài khoản (tên người dùng và mật khẩu).

Lưu ý: Phần mềm sẽ lưu trữ thông tin đăng nhập lại và sẽ dùng thông tin này đăng nhập trong những lần kết nối trong tương lai.

5. Tùy chỉnh Options phù hợp.

6. Để lưu thông tin kết nối, chọn Save.

Sau khi lưu thông tin. Phần mềm sẽ tạo ra một kết nối Remote Desktop.

Để thay đổi thông tin, chọn Edit.

Để xóa kết nối, chọn Remove.

 

 

 

7. Khi kết nối Remote Desktop, quý khách sẽ nhận được cảnh báo về độ tin cậy của kết nối. Chọn Connect để tiếp tục kết nối.

8. Kết nối thành công đến Cloud. L-Click bằng 1 touch, và R-Click bằng 2 touch cùng lúc.

 

 

Chúc quý khách có những trải nghiệm vui vẻ. Cảm ơn đã đọc bài hướng dẫn từ Long Vân.

  • No labels